Нотариус Красимира Веселинова Боева – 296 – Горна Оряховица

Нотариус Красимира Веселинова Боева  има собствена кантора на територията на гр. Горна Оряховица. Нотариус Красимира Веселинова Боева е с №296 Нотариални консултации в устен или писмен вид; Изповядва сделки за ...
Copy of IMG_2513

Адвокатска кантора КРИСТИНА СЕМОВА – Адвокат Бургас

КОНТАКТИИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Адвокатска кантора КРИСТИНА СЕМОВА е установена в българските правни среди адвокатска кантора, с многопрофилни сфери на дейност и дълъг списък от клиенти – български и чуждестранни. Водещи принципи при ...

Нотариус Росита Герджикова – Кюркчийска № 705

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Нотариус Росита Герджикова – Кюркчийска предлага пълния набор от нотариални услуги. Вписана в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под № 705. Дейност: нотариални актове, изповядване на сделки ...