Галина Владимировна Николова – 733 ЧСИ Севлиево

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложилпринудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд . При изпълнение на своята дейност ...

Мирослав Колчев Колев – №788 – Частен съдебен изпълнител София

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд . Частен съдебен изпълнител Мирослав ...