Адвокатска Кантора Томовски

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Адвокатска Кантора Томовски предоставя правно обслужване за физически и юридически лица. Практиката ни обхваща предимно въпроси от гражданското право и процес, като дългогодишен опит имаме в отрасли на правото, ...

Адвокатска кантора „Желязкови“

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Предлаганите от адвокатска кантора „Желязкови” юридически услуги обхващат предоставянето на консултации и оказването на правна защита в трите основни правни дяла – гражданско, наказателно и административно право. Услугите се ...

Адвокатска кантора „Глушкова и Моллова“

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Адвокат Поли Моллова Адвокат Поли Моллова е завършила бакалавърска степен „Стопанско управление“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2009 г. и магистърска степен по право към „Нов Български ...