Галина Владимировна Николова – 733 ЧСИ Севлиево

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложилпринудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд . При изпълнение на своята дейност ...
Copy of IMG_2513

Адвокатска кантора КРИСТИНА СЕМОВА – Адвокат Бургас

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Адвокатска кантора КРИСТИНА СЕМОВА е установена в българските правни среди адвокатска кантора, с многопрофилни сфери на дейност и дълъг списък от клиенти – български и чуждестранни. Водещи принципи при ...

Нотариус Росита Герджикова – Кюркчийска № 705

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Нотариус Росита Герджикова – Кюркчийска предлага пълния набор от нотариални услуги. Вписана в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под № 705. Дейност: нотариални актове, изповядване на сделки ...

Нотариус Снежанка Стоянова 107 – Нотариус София

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Нотариус Снежанка Стоянова, подпомагана в дейността си от служителите на нотариалната кантора, изпълнява възложените й от закона и държавата функции от 1998 г. насам. Предвидените в законодателството на Република ...

Нели Веселинова Ивчева 679 – Нотариус Пазарджик

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Нотариус Нели Веселинова Ивчева –  извършва широк спектър от нотариални услуги. Регистриран е под № 679 Консултира, заверява и изповядва всички видове нотариални производства. Услуги: Нотариални консултации в устен или писмен ...

Нотариус Добрич – Юлиян Веселинов Димитров (160)

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Нотариус Добрич – Юлиян Веселинов Димитров работи под № 160 Нотариус Юлиян Веселинов Димитров разполага със собствена кантора. Нотариусът действа на територията на окръг Добрич. УСЛУГИ Продажба на недвижим ...

Нотариус Кюстендил – Милена Миленкова Миленкова 603

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Нотариус Милена Миленкова Миленкова, подпомагана в дейността си от служителите на нотариалната кантора, изпълнява възложените й от закона и държавата функции. Предвидените в законодателството на Република България процедури по ...

Нотариус Хасково – Гергана Петкова Велчева 660

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Нотариус Гергана Петкова Велчева е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България като нотариус с регистрационен № 660. Услуги: Продажба на недвижим имот Дарение на недвижим имот ...

Нотариус Сливен – Кристина Димитрова Йорданова (687)

ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТИ Нотариус Кристина Димитрова Йорданова е регистрирана под номера 687 и работи на територията на град Сливен. Нотариус Кристина Йорданова предлага на своите клиенти голям избор от нотариални услуги. Услуги: ...