ПОТРЕБИТЕЛИ

Тези Условия за ползване уреждат отношенията между “Уеб Бранд” EООД и всяко лице, което се свързва, достъпва и  ползва услуги, свързани с достъп и използването на Интернет сраницата (уеб сайта) NOTARIUSITE.COM.

Със зареждането (достъпа) на сайта  NOTARIUSITE.COM всеки потребител е длъжен да се запознае и приеме настоящите Условия за ползване. Със зареждането на сайта NOTARIUSITE.COM във Вашия браузър,Вашето посещение става предмет на тази политика и условия, а също така и на всички приложими закони.  Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване Вие не бива да изплзвате NOTARIUSITE.COM.

Собственик на съдържанието на сайта и на всички права произлизащи от него права, освен, ако не е цитиран друг източник е „Уеб Бранд” EООД. „Уеб Бранд” EООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

„Уеб Бранд” EООД
ЕИК: 202624324
Адрес на управление: ж.к. “Дружба”, бл. 416, вх. А

„Уеб Бранд” EООД си запазва правото да прави промени по настоящите условия по всяко време.„Уеб Бранд”EООД не се задължава да Ви информира за евентуални промени в настоящите Условия за ползване. Ако продължите използването на сайта, Вие изрично се съгласявате с тези условия и евентуално направените промени по тях.

УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

“Уеб Бранд” ООД, чрез съдържанието на NOTARIUSITE.COM, предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до бази от данни и информация през интернет.

NOTARIUSITE.COM  предоставя услуги, съобразно следните УСЛОВИЯ:

 1. Цялото съдържание на NOTARIUSITE.COM: текстове, графики, изображения и други материали, има за цел единствено да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 2.„ “Уеб Бранд” EООД не носи отговорност за достоверността и актуалността на информацията, публикувана в страниците на NOTARIUSITE.COM. „Уеб Бранд” EООД си запазва правото да посочва източиците на информация в NOTARIUSITE.COM.

 1. “Уеб Бранд” EООД не носи отговорност за информацията (текст, снимки и изображения) качена на фирмените страници (участия). Отговорността за информацията, предоставена на  NOTARIUSITE.COMсе носи от фирмите предоставили информацията, които имат страници в NOTARIUSITE.COM.
 2. “Уеб Бранд” ООД не носи отговорност за вреди и щети, настъпили във връзка с публикувана информация на NOTARIUSITE.COM.

 УСЛУГИ

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТразбира и приема това, че УСЛУГИТЕ се предоставят “във вида, в който са”.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема  това, че “Уеб Бранд” EООД не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване на тези УСЛУГИ.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема  това, че “Уеб Бранд” EООД не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и други на тези УСЛУГИ.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема, че информацията в NOTARIUSITE.COMсе актуализира периодично и “Уеб Бранд” EООД не носи отговорност и не дължи неустойка за щети и вреди, настъпили вследствие на изнесена неактуална информация в сайта.

ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

 1. NOTARIUSITE.COMможе да съдържа линкове (хипервръзки) към уеб сайтове контролирани от организации, различни от “Уеб Бранд” EООД.
 2. “Уеб Бранд” ООД не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на  уеб сайтове, линкове към които се съдържат в NOTARIUSITE.COM, дори и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.
 3. Всяко лице може да добавя хипервръзки (линкове) без предварително разрешение към NOTARIUSITE.COMили към индивидуални продукти или страници в NOTARIUSITE.COM, освен в предвидените в тези условия изключения. Изключенията включват употреба на фреймове и/или всякакъв вид техники и технологии, които не позволяват на посетителите да видят, кой уеб сайт разглеждат.
 4. NOTARIUSITE.COMизползва рекламни фирми, които са трети страни, за показването на реклами при посещение на NOTARIUSITE.COM. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.

ЦЕНИ НА УЧАСТИЯ И БАНЕРИ

Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт не представлява оферта за продажби на продуктите на NOTARIUSITE.COM. Тя е само за ориентировъчно информиране. Използването и/или закупуването, на която и да било услуга на NOTARIUSITE.COM, трябва да бъде предмет на сроковете и ценовите условия договорени с упълномощен рекламен консултант на NOTARIUSITE.COM и обект на индивидуално споразумение.

ДРУГИ

 1. “Уеб Бранд” ООД има право без предупреждение и известие да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ.
 2. Всички материали на Интернет страницата (уеб сайт)NOTARIUSITE.COM, включително:

– Текстова информация (текст);

– Изображения;

– Графики;

– Софтуер;

– Видео клипове;

– Аудио записи;

са защитени с авторски права (с изключение на материали, от чието съдържание е видно, кой е автора или при изрично посочено авторство).

Всяко дейстие по използване на съдържанието без правомощия ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

 1. Всяко използване на съдържание от сайта се позволявам само при изричното цитиране на източника. Всяка комерсиална форма на използване на информация от сайта NOTARIUSITE.COMсе разрешава само след предварително писмено разрешение, разглеждано във случай отделно от представител на “Уеб Бранд” EООД .
 2. „Уеб Бранд” ООД не носи отговорност и не гарантира, че сървърът, на който се намира NOTARIUSITE.COM,е без вируси или компоненти, които могат да навредят или наснесат щети на Вашата компютърна система или друга Ваша собственост.  „Уеб Бранд” ООД не носи отговорност за загуба на ваша лична информация, в резултат на използването на NOTARIUSITE.COM.
 3. Уеб Бранд” EООД не гарантира, че потокът информация към и от NOTARIUSITE.COMняма да бъде записван, следен и анализиран от трети страни.

NOTARIUSITE.COM използва Криейтив Комънс Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България